Stratvisekartan


AFFÄR/UPPDRAG – STRATEGI

Du får erfarna ledare som bollplank i er affärs- eller verksamhetsutveckling. Eller någon som faciliterar er viktiga ledningskonferens. Kanske vill du ha en projektledare eller rådgivare i ert strategiska utvecklingsarbete? De finns också hos oss.
Alla Stratvise seniorkonsulter har själva jobbat som chefer och ledare i mer än 15 år och är certifierade i förändringsledning enligt Prosci/ADKAR.

RESULTAT – AFFÄR/UPPDRAG

Dina satsningar på affärs- eller verksamhetsutveckling ska ge utdelning även imorgon. Hos Stratvise får du hjälp att skapa robusta och flexibla lösningar, som möter behoven i er verksamhet och gör verklig skillnad. Stratvise konsulter vet vad som krävs för att skapa goda resultat.
De har själva varit ledare i offentlig, privat och idéburen verksamhet. De har suttit i ledningsgrupp och är väl förtrogna med ledningsarbetets möjligheter och utmaningar.

STRATEGI – MÄNNISKA

En strategi har begränsat värde, till dess att de som ska göra jobbet använder den i sina vägval. Hos Stratvise får du rådgivning, coachning och utbildning som ger nycklar till förståelse och insikt, engagemang och motivation och till den delaktighet som skapar mervärde. 
Vi följer intresserat med modern hjärnforskning och omsätter nya forskningsrön och best practice från hela världen i effektiva verktyg och metoder för ledarskap och kommunikation. 

MÄNNISKA – RESULTAT

För att få resultat krävs att processer och arbetssätt fungerar både utifrån uppsatta mål och människors förutsättningar att göra sitt bästa. Hos Stratvise får du stöd i att sätta och följa upp mål, och stimulans till människors vilja att bidra med sina idéer och förbättringsförslag. Vi är ett nätverk av kvalificerade konsulter med kompletterande kompetenser. Här får du både hjälp med att utveckla processer och de människor som arbetar med dem.

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS