Liselott Vahermägi

Associerad konsult


Liselott har mångårig erfarenhet av ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling inom främst offentlig och idéburen sektor, på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Hon har 15 års erfarenhet av att vara förtroendevald politiker i rollen som ordförande och vice ordförande i nämnder och kommunalägda bolag. Hon är en pedagogisk utbildare och lyssnande moderator. Sedan unga år har Liselott varit en samhällsintresserad person som drivs av viljan att, tillsammans med andra, påverka och utforma samhället i en positiv riktning. Hon är engagerad, tydlig och förtroendeingivande samt har stor förmåga att anpassa och förändra ledarskapet utifrån gruppens/deltagarnas respons.


liselott@leda20.se

+46 70-245 65 25

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ