”Leda för Agenda 2030” – Program för hållbarhet och agilt ledarskap


”Leda för Agenda 2030” hjälper din organisation att ta viktiga steg mot mål i FN:s Agenda 2030, samtidigt som du själv utvecklas till en mer agil ledare, som får människor med dig.


Agenda 2030 syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Sveriges kommuner och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av Agenda 2030. De genomför politiken och förändrar samhället, är länken mellan medborgare och beslutsfattare och är de mest lämpade att förena de globala målen med verkligheten på lokal nivå.


För att nå agendans mål krävs lösningar som kan svara mot komplexa utmaningar. Detta stora och viktiga förändringsarbete ställer stora krav på ledarskap och på enskilda chefer/ledare.


Stratvise och CoreCode erbjuder ett unikt utbildningsprogram på sex månader för chefer/ledare som själva stödjer ledare och medarbetare i kommuner, regioner och statliga myndigheter i arbetet med att nå mål i Agenda 2030.


Utbildningen ger dig som ledare möjlighet att utvecklas själv, i grupp tillsammans med andra chefer och med kompletterande, individuell handledning. Utbildningen ger också praktiskt stöd i genomförandet, från policy till verklighet, med metoder baserade på beteende- och hjärnforskning.


Vi kommer särskilt att fokusera på Agenda 2030-målen:

3. God hälsa och välbefinnande
5. Jämställdhet
8. Arbetsvillkor
10. Minskad ojämlikhet
16. Fredliga och inkluderande samhällen


Vi vet att integration och en blandning av bakgrund och kompetenser leder till förbättrad produktivitet och ökad innovation i alla organisationer. Det rör sig inte bara om medarbetare med olika etnisk eller kulturell bakgrund, utan även olikheter i form av personlighet, utbildningsbakgrund, ålder, kön, sexuell läggning, funktionshinder, religion, intressen etc. Mångfald i verksamheten skapar en högre grad av kreativitet. Det ställer dock stora krav och innebär höga förväntningar på ledare/chefer att lyckas att leda inkluderande. Det kräver också insikter om hur vi kan tränga igenom det snabbt tilltagande informationsbruset och fånga kollegornas uppmärksamhet och intresse.


Ledarskapsutbildningen genomförs i Stockholmsområdet under första halvåret 2020, med start i januari 2020. Utbildningsledare är:


Michael Szendof Carlsson: Handleder UGL, THE ( The Human Element ) och FS ( Förtroendefullt Samarbete ). Är seniorkonsult på Corecode och arbetar främst med förändringsprocesser och anpassade uppdrag. Michael fokuserar på personlig utveckling av chefer och kopplar det till ett större sammanhang inom deras organisationer.


Liselott Vahermägi: Handledare JGL (Jämställdhet, Genus och Ledarskap). Liselott har mångårig erfarenhet av ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling inom främst offentlig och idéburen sektor, på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Hon har 15 års erfarenhet av att vara förtroendevald politiker i rollen som ordförande och vice ordförande i nämnder och kommunalägda bolag.


Andris Zvejnieks: Senior partner i Stratvise och kommunikationsexpert. Andris har lång och gedigen ledarerfarenhet och erfarenhet av att arbeta strategiskt med kommunikation och ledarstöd i organisationer, offentlig sektor och företag. Han är kursledare på Berghs School of Communication och brinner för att tillämpa rön från beteendestudier och modern forskning i ledarskap och kommunikation.


Stratvise och CoreCode arbetar med management och ledarutveckling. Tillsammans med PwC är vi leverantörer på Kammarkollegiets ramavtal för ledarutveckling.


Datum: Sex tillfällen i sex månader, med start januari 2020

Kostnad: Kontakta oss för närmare information.

Plats: Stockholmsområdet. Kontakta oss på info@stratvise.se och ange ditt namn och telefonnummer och att du är intresserad av utbildningen Leda för Agenda 2030, så hör vi av oss!


Varmt välkommen!


Lilian Klasson, Stratvise

Michael Scendof Carlsson, CoreCode

Andris Zvejnieks, Stratvise


Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ