Kommunikation


Förmågan att kommunicera effektivt blir allt viktigare, när vi behöver utveckla för att inte bli förbisprungna. Med egen erfarenhet från kommunikationsledning i komplexa organisationer och rön från forskningen hjälper vi dig att tränga igenom informationsbruset. Vi utmanar, inspirerar och föreslår alltid en lösning som vi vet kommer att fungera.Kommunikatörernas roll i det nya landskapet

Hur ser kommunikationschefens och kommunikationsavdelningens roller ut i det nya kommunikationslandskapet? Du får stöd i att spana och definiera detta utifrån aktuell forskning och expertis.


Du kan och vi vill!

Du kan dra nytta av våra samlade erfarenheter och våra utbildningsmetoder. Vår ambition är att bidra till ett bättre samhälle.


Kommunicera framgångsrikt i förändring

Det räcker inte att synas och ha ett starkt varumärke. Kunder och medarbetare måste gilla det de ser och ni måste tåla granskning för att vara framgångsrika. Du får hjälp att leda och kommunicera framgångsrikt i förändring, med både människan och affären i centrum.


Vi tror på att starka relationer mellan människor påverkar attityder, värderingar och beteenden, som stödjer den utveckling du vill uppnå.


Vi tror på att kulturen i organisationen är den avgörande faktorn för att bygga starka hållbara varumärken och att detta arbete alltid startar internt.


Här är ett exempel på föreläsning om kommunikation på hjärnans villkor:Expertkompetens

Vi hjälper företag, myndigheter och organisationer att genomföra lyckade förändringsprojekt. Vi arbetar med hela förändringsprocessen, med människan och affären i centrum. Vi stödjer chefer och förändringsledare för att skapa hållbar utveckling. Det gör vi med hjälp av unika verktyg och metoder inom effektiv och motiverande kommunikation och ledarskap.


 • Analys
 • Kommunikationsstrategi
 • Ledarkommunikation
 • Coachning och kommunikationschef att hyra
 • Krisplanering och budskapsträning


Annan förändring?

Se våra övriga värdeerbjudanden.


Vill du veta mer? Kontakta Andris Zvejnieks.

andris.zvejnieks@stratvise.com

070-655 55 47


Förändringskommunikation 

Vi hjälper företag, myndigheter och organisationer att genomföra lyckade förändringsprojekt. Vi arbetar med hela förändringsprocessen, med människan och affären i centrum. Vi stödjer chefer och förändringsledare för att skapa hållbar utveckling. Det gör vi med hjälp av unika verktyg och metoder inom effektiv och motiverande kommunikation och ledarskap.


”Algoritmerna du konkurrerar med är byggda för att utnyttja hjärnans belöningssystem och ta sig förbi våra försvarsmekanismer”, konstaterar Andris Zvejnieks. Här lyfter han några av de villkor hjärnan ställer för att över huvud taget börja lyssna, och frågorna som hjäper dig att möta kraven.


ANDRIS ZVEJNIEKS har varit kommunikationsdirektör för både SAS Sverige och Systembolaget. Nu seniorkonsult och utbildare inom kommunikation och ledarskap. Tror på att forma budskap och nå genom bruset med hjälp av beteendevetenskap och modern hjärnforskning.Kommunikatörernas roll i det nya landskapet

Hur ser kommunikationschefens och kommunikationsavdelningens roller ut i det nya kommunikationslandskapet? Du får stöd i att utforska och definiera detta utifrån aktuell forskning och expertis.


Analys

Vi kartlägger genom analys av omvärldsfaktorer och intervjuer och du får ett underlag för rätt strategi och aktiviteter i den handlingsplan som leder till verklig förändring.

Intressentanalys, kulturmätningar, 360-mätningar, SCARF-undersökningar och andra medarbetarundersökningar genomför vi i själva och i samarbete med Novus.


Kommunikationsstrategi

I tjänsten kommunikationsstrategi tar vi fram intressenter, målgrupper, framgångsfaktorer, budskapsplattform, kommunikationsmål och tonalitet. Vilken strategi är mest framgångsrik, med insikt om vad som motiverar människor och vad som hindrar dem från att ha tillgång till hela sin potential?


Ledarkommunikation

Era ledare kan bli ännu bättre på att använda kommunikation som ett strategiskt verktyg för att nå mål. Du får hjälp med att coacha eller utbilda enskilda ledare och hela ledningsgrupper i kommunikativt ledarskap, med utgångspunkt från forskning och erfarenheter.


Coaching och kommunikationschef att hyra

Ibland räcker det att få en second opinion från en oberoende kommunikationsexpert. Andra gånger vill du under en period ha en coach, som hjälper dig att plocka fram de styrkor och erfarenheter som krävs för att lyckas. Eller så hyr du under en period en erfaren kommunikationschef för att leda eller stötta och kanske analysera kommunikationsavdelningen. Allt detta kan du få hjälp med hos oss på Stratvise. 


Krisplanering och budskapsträning

Med erfarenheter från krisberedskap och krishantering i bl a flyg och läkemedelsindustrin, samt företag i ett flertal andra branscher, är vi väl rustade att förbereda er hantering av allvarliga hot mot verksamhet och varumärke. Ingen vet när krisen kommer, bara att den ofta gör det när man minst anar det. Har krisen redan inträffat – ring genast Stratvise för akut stöd!


PR- och Public Affairs-planer

Mångåriga uppdrag i olika roller inom PR och Public Affairs ger erfarenheter som kan ge er genvägar till uppmärksamhet för de frågor som ni brinner för.


Det här erbjuder Stratvise inom Kommunikation


 • Undersökningar (SCARF, LAB Profile, DiSC, 360, Medarbetarundersökning)
 • Rådgivning
 • Strategi och kommunikationsplan
 • Coaching
 • Resursstöd
 • Projektledning
 • Framtids- och inspirationsworkshoppar
 • Utbildning, inkl upplägg för train-the-trainer
 • Interimchef


Vi arbetar inom områdena

 • Förändring och utveckling
 • Intern kommunikation
 • Kommunikativt ledarskap
 • Hållbarhet
 • Krisberedskap och budskapsträning
 • PR
 • Public Affairs

Vill du veta mer, kontakta:
Andris Zvejnieks

Plats

Kontakt

House of Stratvise AB
Engelbrektsplan 2, 3 tr.
Box 135
111 73 Stockholm

 

info@stratvise.se

Organisationsnummer

556837-9076

Leverantörsfakturaadress