Kjell Jönsson

Associerad Partner


Kjell har i grunden en militär utbildning och slutade i försvaret år 2000 med den militära graden överstelöjtnant. Han hade inom försvaret ledande roller bl.a. vid utvecklingen av den nya officersutbildningen (OHS/OK) och utarbetandet av ÖB Grundsyn för ledning.


Han har därefter arbetat som chef på högsta nivå inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Huvudfokus i hans operativa roller har varit att säkerställa god kvalitet och hög produktivitet i produktionen samtidigt som ekonomin har kunnat hållas i balans. Hans främsta styrka är leveransfokus samt att kunna involvera medarbetarna i utvecklingsfrågorna och att bygga starka multiprofessionella team. Han har som en av få svenskar en tid arbetat på strategiskt nivå för NHS (National Health Service) i Storbritannien. Han har också genomfört EHEP (European Health Executive Programme).


Kjell har också genom sin bakgrund stor erfarenhet av att arbeta i ägarledda bolag på styrelsenivå och i detta sammanhang kunnat jämka mellan många motstridiga intressen och mål som ofta är fallet i ägarledda bolag. Han innehar f.n. styrelseroller inom ett flertal bolag inom allt från maskinhandel till primärvård.


+46 70 863 04 92

kjell.jonsson@grytsforvaltning.se

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ