Har du vad som krävs för att bli konsult på Stratvise?

Vi vill bli fler för att ännu bättre kunna matcha de förfrågningar som kommer in.


Managementkonsulter 

Har du dokumenterad framgång inom affärs- eller verksamhetsutveckling och är en uppskattad rådgivare? Då skulle du kunna bli en av oss i teamet managementkonsulter på Stratvise.  

Du har ett eget driv att finna affärer och en vilja att jobba tillsammans med andra drivna konsulter i roliga och utvecklande uppdrag, som vi får genom ramavtal, spontanförfrågningar och konsulternas egna spaningar.  

Som del av konsultnätverket i Stratvise är du med i urvalet av konsulter till förfrågningar inom våra ramavtal i offentlig sektor och de förfrågningar som kommer in från företag och organisationer.  

Stratvise konsulter bygger förtroende och strävar efter långa affärsrelationer. Av dig som blir vår konsultkollega förväntar vi oss rätt erfarenhet och en generös attityd till kunder, kollegor och egen fortsatt utveckling. 

Juniorkonsulter 

Blev du ganska nyligen klar med din civilekonom-, civilingenjör- eller systemvetarexamen och är nyfiken på konsultbanan? Då kanske Stratvise skulle kunna vara en utvecklande plats för dig. I uppdrag, som vi finner tillsammans, blir du anställd hos oss och får på köpet coachning av våra erfarna managementkonsulter. På det viset kan du snabbare växa in i uppdrag och konsultarbete. 

Intresserad? 

Maila till andris.zvejnieks@stratvise.com med din CV och några rader om din erfarenhet och dina intentioner. Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

info@stratvise.se

Organisationsnummer

556837-9076

Leverantörsfakturaadress