Hur jag kan leda och leverera i Coronatider


Bakgrund:


Att leda en verksamhet under en situation där medarbetarna jobbar hemifrån är en utmaning. 

Som ledare ska jag både leverera resultat och samtidigt skapa motivation, minska otryggheten och säkerställa prestationen hos mina medarbetare.


Distansarbete ställer andra krav på ledarskapet än vad som är fallet på en fysiskt gemensam arbetsplats. Arbetsformen kräver ett aktivt ledarskap där återkoppling och förväntningar blir tydliga och där även medarbetens egna ansvar måste synliggöras.


Genomförande:


Under två digitala utbildningspass får du, som ledare, en ökad trygghet i att leda ditt team och att hantera de nya förutsättningarna.


Exempel på innehåll:

 • Utmaningar och möjligheter i att leda dina medarbetare på distans
 • Ledarskap – Medarbetarskap
 • Kommunikation, vad och hur
 • MotivationTydlighet – mål – förväntningar – återkoppling – rutiner – struktur
 • Digital mötesteknik
 • Att skapa ”vi – känsla” – att bygga virtuella team, social gemenskap


Tidsdisposition:


 • Utbildningstillfälle 1, 2 timmar
 • Hemuppgift                                                                                     
 • Utbildningstillfälle 2, 2 timmarTeknisk plattform:


 • Teams alternativt Zoom


Deltagareavgift:


 • 1 – 5 deltagare 3900 kr exkl. moms/ deltagare,
 • > 5 deltagare 3500 kr exkl. moms/ deltagare


Kursdatum/ tider:


Tillfälle

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Datum

25 maj

1 juni

1 juni

8 juni

8 juni

15 juni

15 juni

22 juni

22 juni

26 juni

Tid

09.00 – 11.00

09.00 – 11.00

16.00 – 18.00

16.00 – 18.00

09.00 – 11.00

09.00 – 11.00

16.00 – 18.00

16.00 – 18.00

09.00 – 11.00

09.00 – 11.00


Anmälan: gunnar.lindebo@stratvise.com

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ