Håkan Johansson

Associerad Partner


Håkan har närmare 20 års erfarenhet av verksamhets- och IT-utveckling och därtill hörande förändringsledning av processer och systemstöd.  Han har arbetat med att leda, driva och rådge komplexa förändringsprojekt i medelstora till stora organisationer, oftast på ledningsnivå. Han har levererat tjänster inom ett flertal branscher inom områden som verksamhets- och processutveckling, informationshantering, data governance och projektledning. Tyngdpunkten ligger på den finansiella sektorn, riskhantering och styrning och de regulatoriska ramverk som styr den.


+46 70 318 99 49

hakan.johansson@swehjo.com


Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ