Förändringsdiagnosen

Första hjälpen för frustrerade förändringsledare


Att driva förändring i en verksamhet är ofta ett komplext och omfattande arbete, och det är många saker som kan haka upp sig innan förändringsprocessen har gått i mål.


Här nedan har vi sammanfattat våra erfarenheter av vad som kännetecknar lyckade och mindre lyckade processer, hela vägen från det att förändringsidén kommer upp till det sista steget när ni gemensamt firar er lyckade förändringsresa.


Du som kan svara tydligt ja på alla 24 frågorna – till dig säger vi grattis, du är riktigt skicklig på att driva förändring!


Du som inte är lika säker kan använda frågorna för att ställa diagnos på ert eget förändringsarbete, och förhoppningsvis få inspiration till hur du ska ta just er process vidare. Vill du ha vårt stöd i det arbetet är du självklart varmt välkommen att höra av dig.


Här är en sammanfattning i JPG-format:
FAS 1. Starta i strategi


1. Har ni ett strukturerat sätt att fånga upp impulser till förändring från era viktigaste intressentgrupper?


2. Känner medarbetarna att förslag till förändringar välkomnas i er organisation?


3. Är ledningsgruppen överens om vilken förändring som ska genomföras, och vad målet med förändringen är?


4. Är ledningsgruppen överens om varför den kommande förändringen är nödvändig?


FAS 2. Analysera


5. Har ledningsgruppen erfarenhet av att leda den här typen av förändringar?


6. Arbetar ni efter någon modell eller process för att driva förändring?


7. Har ni gjort tidigare försök att genomföra just den här förändringen? I så fall, är ni överens om vad ni lärde er av de försöken?


8. Vet ni hur medarbetarnas inställning till förändringar är generellt sett?


9. Har ni identifierat vilka grupper av medarbetare som kommer att beröras mest av förändringen?


10. Vet ni hur medarbetarna i dag ser på det som förändringen syftar till (nollmätning)?


FAS 3. Experimentera


11. Har ni identifierat några möjliga vägar att gå, så att ni snabbt kan testa några spår innan ni bestämmer färdväg?


12. Går det att göra enkla prototyper av era handlingsalternativ och testa dem i mindre skala?


13. Känner ni er efter tester trygga med att ni hittat rätt väg, eller behöver ni experimentera ännu ett varv?


FAS 4. Mobilisera människors kraft


14. Tycker medarbetarna det är nödvändigt att förändra verksamheten?


15. Vet medarbetarna vad målet med förändringen är?


16. Vill medarbetarna medverka till att driva igenom förändringen?


17. Vet varje medarbetare vad förändringen innebär för honom eller henne personligen?


18. Har medarbetarna börjat agera i linje med förändringen?


FAS 5. Realisera nytta för hållbart resultat


19. Har ni identifierat om några delar av organisationen inte har genomfört förändringen? I så fall, vet ni varför?


20. Har ni gjort något för att de som ännu inte genomfört förändringen
ska göra det? Har åtgärderna lyckats?


21. Vet ni hur väl förändringen har slagit igenom och/eller tagits emot i organisationen?


22. Har förändringen blivit vardag för medarbetarna?


23. Har ni dokumenterat era erfarenheter och lärdomar från förändringsarbetet?


24. Har ni firat den genomförda förändringen tillsammans med medarbetarna?

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

info@stratvise.se

Organisationsnummer

556837-9076

Leverantörsfakturaadress