Elisabeth Norrby

Associerad PartnerElisabeth har erfarenhet som chef och ledare från många olika roller och har arbetat på både strategisk och operativ nivå. Hennes fokus ligger på utveckling och samverkan genom att hantera både struktur och människor. Elisabeth utvecklar företag och organisationer genom planering och chefsstöd före och under förändringsarbeten, rådgivning, utbildningar, coaching (ICF PCC), teamutveckling och konfliktlösning.

Utmärkande för Elisabeth att hon snabbt inger förtroende genom sin lyhördhet och mycket goda analytiska förmåga. Hon kombinerar sin juridiska bakgrund och sinne för struktur med beteende-vetenskap och utgår från att förmågan att leda sig själv är en förutsättning för att framgångsrikt kunna leda och samarbeta med andra. Självledarskapet är därför en central del i arbetet med att skapa tillit, effektivitet och produktivitet. I två departement initierade och projektledde Elisabeth två banbrytande multilaterala samarbetsprojekt mellan 11 länder och EU-kommissionen. I Riksskatteverket ansvarade hon för rekryteringsprocessen, Attraktiv Arbetsgivare och Employer Branding. Hon utvecklade processer som ledde till att myndigheten både kunde upplevas internt och uppfattas externt- som en attraktiv arbetsgivare.


+46 70 567 04 35

Elisabeth.norrby@stratvise.com

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ