Charlotte Axelsson

Associerad Partner


Charlotte har 15 års erfarenhet av ledarskap, jämställdhetsarbete med jämställdhetsintegrering som strategi i politiskt styrda organisationer. Charlotte har bedrivit detta arbete främst som förbundschef för ett samordningsförbund. Via eget bolag har Charlotte stöttat kommunala förvaltningar, kommunala bolag, privata företag, ESF-projekt och ideella organisationer i ledarskap och organisationsutveckling. Charlotte har ansvarat för jämställdhetsintegrering i flera stora ESF-projekt.


Charlotte har en lång erfarenhet av ledarskap inom politiskt styrda organisationer.

Charlotte har ett nationellt handledningsuppdrag där hon utbildar chefer och politiker i att leda jämställt enligt JGL (Jämställdhet, Genus, Ledarskap).


Charlotte är socionom med vidareutbildning inom samtalsmetodik, genusvetenskap och ledarskap. Charlotte har en magister i datavetenskap från Chalmers tekniska högskola.


+46 702 66 69 77

charlotte@caxc.se

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ