Aja Lind

Associerad Partner


Aja Lind är en erfaren och uppskattad chef och en senior program- och projektledare som är van att snabbt sätta sig in i nya verksamheter och grupper. Hon har lång erfarenhet av att initiera, bygga upp, utveckla och effektivisera organisationer. Hon identifierar snabbt en organisations styrkor och svagheter och skapar handlingsplaner som driver förändringsprocessen framåt. Hennes syn på organisationer är holistisk och innefattar struktur och processer, arbetssätt och rutiner likväl som organisationskultur, attityder och medarbetarrelaterade frågor.


Aja har en förmåga att förena fokus på verksamhetens mål och effektivitet med engagemang och entusiasm hos medarbetare, kunder och leverantörer. Hennes främsta egenskaper är tydlighet, en förmåga att skapa struktur, lyhördhet, professionalism, fingertoppskänsla, ett stort engagemang och ett positivt förhållningssätt. Några av de egenskaper som hon själv beskriver sig med är målinriktad, välorganiserad och drivande.


+46 70 248 67 71

aja.lind@sikalido.se

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ