AFFÄRSUTVECKLING


Vem

Internationellt bolag


Utmaning

Det Globala företaget har i Norden en försäljningsorganisation som under många år varit framgångsrika med att sälja sina produkter. Det tjänster som man erbjuder är ofta hårt knutna till produktutbudet. Företaget globalt har en mycket gedigen internationell erfarenhet av att kunna leverera mer service orienterade uppdrag där vilket idag endast erbjuds till mindre del kunder i Sverige och Europa. Företaget har identifierat segment i Sverige och Europa som intressanta och har nu satsat på att öka sin marknadsandel genom att kunna erbjuda mer omfattade service koncept i segment där man idag inte upplevs av marknaden vara aktiv. Som solution säljbolag kliver man upp på värdestegen hos kunderna och kan öka sitt EBIT. Utmaningen var att utveckla marknadskunnandet inom segmentet samt att skapa sig en social plattform för att kunna kommunicera sina förmågor till nyckelpersoner.


Hur

Arbetet inleddes med en förstudie som rapporterades till företagsledningen. Företagsledningen arbetade med frågorna som framkommit vid några tillfällen för att sedan tillsätta en arbetsgrupp med internationella experter vars uppgift var att leda utvecklingen en affärsplan. Utvecklingen har pågått under ca 18 månader. Våra konsulters uppgift var att som Subject Matter Experts stödja arbetet med affärsplan, kundförståelse och kundkontakter samt vara rådgivande inför de olika mötena med kunder och samarbetspartners. Ett i flera stycken innovativt försäljningssätt jämfört tidigare försäljning där företaget kommer in tidigare i beslutsprocessen än tidigare.


Resultat

En löpande utvecklingen av företagets nyckelpersoner som givits ökad insikt och förmåga att läsa kund samt ta samtal som ger ingångar där företaget kan presentera sina erfarenheter samt erbjuda lösningar.


Kontaktperson för ytterligare information


Olle Klasson

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

info@stratvise.se

Organisationsnummer

556837-9076

Leverantörsfakturaadress