9. Har ni identifierat vilka grupper av medarbetare som kommer att beröras mest av förändringen?

Det finns säkert förändringar som påverkar alla i en organisation precis lika mycket, men de är antagligen ganska få. Troligare är att några grupper av medarbetare kommer att få sin vardag påverkad rejält, andra får lov att göra några mindre ändringar, och ytterligare några kan fortsätta med sina jobb ungefär som vanligt.


De här grupperna kommer att ha helt olika krav, förväntningar och behov när de ska ta sig an er nya förändring. Att presentera något som en revolution för dem vars jobb inte berörs särskilt mycket – det blir bara larvigt. Att å andra sidan förminska och trivialisera en nyhet som verkligen kommer att påverka stora delar av någons dagliga arbete – det är inte bara fräckt, det kommer att väcka ont blod och göra förändringen betydligt svårare att genomföra.


Det kan också vara så att förändringen kommer att få positiva effekter för vissa grupper och negativa för andra, och även detta är bra att ha klart för sig i förväg.


Gör därför en ordentlig målgruppsanalys, där ni kartlägger primära och sekundära målgrupper och hur dessa kommer att beröras, som en del i planeringen av er kommande förändring.Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ