6. Arbetar ni efter någon modell eller process för att driva förändring?

Kotters åtta steg. DCOM. Prosci. ADKAR. Det saknas inte modeller och metoder för att driva förändring, och alla har de något klokt att bidra med. Är du som förändringsledare ny i din organisation så ta reda på om man i just den här verksamheten har arbetat utifrån någon särskild modell vid tidigare förändringar. Om det finns en inarbetad systematik som många är vana vid, och begrepp som många redan förstår och är överens om innebörden i, så kommer detta både spara tid och underlätta den nya förändringsprocessen.


Är er organisation av större sort, så att mycket av förändringsledarskapet kommer att involvera mellanchefer, är det en ännu större fördel att dra nytta av redan inarbetade modeller. Då har man antagligen gjort rätt ordentliga investeringar tidigare i form av förändringsutbildning, kanske för både chefer och medarbetare, och de investeringarna ska ni naturligtvis dra nytta av.


Allt detta gäller dock bara om organisationens tidigare erfarenheter av modellen ifråga har varit positiva. Om den associeras starkt med en tidigare misslyckad och/eller väldigt negativ förändring – då är det nog klokast att kasta ut just det här barnet med badvattnet och börja på ny kula.Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ