4. Är ledningsgruppen överens om varför den kommande förändringen är nödvändig?

Det finns en liten grupp människor, i snitt ett par procent av befolkningen, som hälsar varje förändring med entusiasm just för att den innebär en förändring. Men den stora majoriteten av era medarbetare kommer troligen att möta nyheten om den kommande förändringen med frågan ”varför”. Varför måste vi ändra på oss? Varför kan vi inte fortsätta som vi gör i dag? Varför är det här nödvändigt?


Chefer blir ofta irriterade över de här frågorna, och tolkar in kritik och förändringsmotstånd i dem. Men varför-frågan behöver inte alls betyda att någon är emot förändringen; mer troligt är det ett sätt att börja bearbeta och förstå den.


Den som ska kunna ge ett vettigt svar på varför-frågan kan vara en arbetsledare, en mellanchef eller en ledningsgruppsmedlem beroende på hur stor er organisation är. Men oavsett vilket är det en stor fördel om de är överens om svaret i förväg. Om en chef svarar att vi kommer dubblera intäkterna om vi bara XX, medan en annan säger att kunderna kräver XX annars kommer de att lämna oss, och en tredje deklarerar att XX är den senaste trenden som vi gärna vill hänga på – då blir medarbetarna garanterat förvirrade.Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ