23. Har ni dokumenterat era erfarenheter och lärdomar från förändringsarbetet?

Att genomföra en omfattande förändring är ett mastigt arbete. Det tar tid, det involverar många människor, och det tar mycket kraft och energi som ni kanske hellre hade velat lägga på annat. Har ni dessutom behövt hantera förändringsmotstånd och eftersläntrare börjar ni nog bli ganska less på förändringen när den väl är klar. Nu vill ni slänga vartenda dokument som påminner om förändringsarbetet, riva ner de där affischerna i matsalen som känns helt inaktuella nu och sätta tänderna i nya friska projekt.


Stopp! Ha inte så bråttom. Det som just den här förändringen handlade om kanske är överspelat, men både ni själva och övriga i organisationen har gjort mängder av erfarenheter som ni kan ha stor glädje av när det är dags att starta nästa förändringsprocess. För det här var väl knappast er sista stora förändring någonsin?


Sätt er därför ner och utvärdera förändringsarbetet i lugn och ro. Blev processen som ni hade planerat i förväg eller fick ni improvisera mycket under resans gång? Vad fungerade bra och mindre bra? Var det något som gick på näsan ordentligt? I så fall, hur räddade ni upp situationen? Dokumentera processens olika steg och skriv ner era erfarenheter, både positiva och negativa, medan ni har dem i färskt minne.

Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ