22. Har förändringen blivit vardag för medarbetarna?

När är en förändring egentligen färdig? Ni som lett förändringsarbetet har antagligen haft en handlingsplan framför er under hela processen, där ni kunnat bocka av de olika insatserna för att i tur och ordning förbereda, lansera, bearbeta och befästa förändringen. När alla moment är avklarade kan själva planen läggas till handlingarna, men det betyder inte nödvändigtvis att förändringen nu har blivit en del av organisationens DNA. Så hur ska man veta?


Det tydligaste tecknet på att en förändring är helt och hållet implementerad är att man inte längre tänker på den som en förändring.


När medarbetarna slutar prata om det nya arbetssättet i termer av ”jaja, nuförtiden ska man ju XX, jag vet”, när de istället ser förvånade ut om någon påminner dem om att de faktiskt brukade göra på ett helt annat sätt tidigare – då, och först då, har förändringen slagit igenom på riktigt.


”Javisst ja, det har du rätt i, det var innan vi började med XX, tänk så fort man glömmer!” Det är dit ni vill, och det är när ni nått dit som förändringen har blivit vardag och kan betraktas som fullständigt genomförd.
Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ