Projektet är avslutat. Alla som slitit tillsammans ger varandra en lättad high-five. Kvar är bara ett tomt karamellpapper på bordet efter den sista samlingen i projektteamet.
 
Vad händer sedan? När projektmötena upphört och projektbudgeten tagit slut? När projektledaren fått ett nytt uppdrag att ta sig an eller återgått till sin ordinarie roll. Och cheferna flyttat sitt fokus till nya, spännande satsningar.
 
Tror vi verkligen att de nya beteenden som projektet syftade till har blivit till nya vanor?
 
Vilken effekt skulle det få att bygga in aktiviteter efter projekttiden, som påminner om syftet med projektet och förstärker de nya, önskade beteendena?


Jag är övertygad om att många fler förbättringsarbeten skulle få hållbara resultat, om vi redan från början planerade in sådan förstärkning i en förlängd projektplan.
 
Den evidensbaserade förändringsmodellen ADKAR ger Reinforcement – förstärkning – lika stor betydelse som de inledande delarna Awareness och Desire. Det räcker inte att skapa medvetenhet och vilja, inte heller att lära ut hur man gör och träna på det nya. Nej, utan uppföljning blir förändringen ofta flyktig.
 
Detta är lätt att koppla till hjärnforskningens rön och våra egna praktiska erfarenheter. Ett nytt beteende blir en vana när kopplingarna i hjärnan för detta beteende stärkts så många gånger att det nya beteendet blivit mer naturligt och mer energieffektivt än det beteende som skulle ersättas.
 
Om de nya beteendena som vi lärde oss att utföra under projekttiden inte förstärks genom medvetna och planerade aktiviteter under en längre tid, är risken stor att vi återgår till beteenden som våra hjärnor är mer vana vid. Hjärnan söker energisnåla vägar och det drar mindre energi att göra som vi gjort tidigare.
 
Så vad hindrar oss från att följa upp våra projekt med förstärkande aktiviteter en månad och ett halvår efter att själva projektet avslutats? Att i projektet lägga in planlagda uppföljande aktiviteter, deadlines och utvärdering. Är inte kostnaden för det försumbar, jämfört med priset för själva projektet och kostnaden för att några gör på det önskade sättet medan andra fortsätter som tidigare?
 
Andris Zvejnieks
Partner i Stratvise