I en tid då en stor del av vårdsektorn går på knäna, då vi behöver investera mycket i försvarssektorn och i att bidra till kriget i Ukraina, när vi har Europas högsta inflation och värdet på vår valuta sjunker, är det hög tid att tänka på effektivisering.

Rubriken har jag lånat från en intressant rapport från Svenskt Näringsliv, Reformer för stärkt konkurrenskraft, i vilken de föreslår ett antal reformer för ökad effektivisering.

Jag väljer att fokusera på det som, för mig och många andra, upplevs som den mest prioriterade. Det handlar om kopplingen mellan resurser och resultat. En central fråga är hur vi kan minska tid och kostnad för att nå en större effektivitet, samtidigt som vi ökar motivationen för detta hos ledningar inom myndigheter, regioner och kommuner? Vilket leder till en ökning av samhällsnyttan.

Enligt Stefan Fölster, nationalekonom och författare, skulle ”en bättre förvaltning som ökade nyttan för samhället med en procentenhet av de offentliga tillgångarna, innebära ett extra värde av 76 miljarder kronor per år. Det motsvarar ungefär dubbla kostnaden för hela polisväsendet eller mer än tio gånger så mycket som allt ekonomiskt bistånd som betalas ut i Sverige. Något att tänka på nästa gång någon kräver mer pengar till välfärden.”

Samhällsföreträdarna, ägarna, bör ställa högre krav just på relationen mellan resurser och resultat, genom att identifiera vilka åtgärder som ger mest långsiktig nytta för verksamheten och därmed samhället. För att öka styrningen bör till exempel varje myndighet jobba på ett liknande sätt med att realisera nyttan i sitt uppdrag och kunna visa sina ägare hur de kan bidra till ökad samhällsnytta genom att jobba med förbättringar.

Här finns en mängd erfarna managementkonsulter på marknaden, som kan och vill bidra till att analysera behov, pröva och föreslå lösningar, sjösätta och anpassa något av de standardiserade sätt som finns för att mäta effekt och samhällsnytta. Och att stödja i processen för hur förbättringar och uppföljning kan genomföras på enklast möjliga sätt utan att ge avkall på motivation och engagemang.


Lilian Klasson, partner i Stratvise