Lise-Lotte Janson har tillträtt som VD i Stratvise och ersätter Krister Arnell, som nu frigör tid för andra uppdrag i företaget. Lise-Lotte känner Stratvise väl från sin tidigare roll som styrelseledamot. 


–      Som ledare för Stratvise vill jag ta vid det jobb som är påbörjat. Det handlar om att ytterligare utveckla vår förmåga att möta kundernas behov med en helhetssyn på affär, verksamhet och människa. Genom att själva bli tydligare om spetskompetenserna i vårt konsultnätverk, blir vi tydligare även för våra kunder, säger Lise-Lotte Janson.

Lise-Lotte, till vardags kallad Lotta, har lång erfarenhet från att leda och utveckla verksamheter. I sin roll som konsult har hon stöttat stora och små verksamheter med att utveckla och stärka verksamhetens resultat kopplat till dess humankapital.

–      Jag menar att alla människor har något att bidra med, under rätt förutsättningar. Sedan 1988 har jag arbetat med att utveckla och bygga verksamheter såsom företag, projekt och spännande koncept. Sedan 2002 har jag varit verksam i eget företag som strategikonsult. Många av mina uppdrag har handlat om att utveckla människor och organisationer som vill stärka sin verksamhet och sin affär, säger Lise-Lotte Janson.

Lise-Lotte Janson har även gedigen idrottsbakgrund och är sexfaldig världsmästare i casting.

–      Framgång som elitidrottare kräver fokus, uthållighet och tävlingsinstinkt. Jag tänker att det är egenskaper som kommer väl till pass även i min nya affärsroll, säger hon.