Ökad konkurrenskraft genom kvalitet – mål för nytt samarbete mellan Stratvise och Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ)

.

En endags grundutbildning i SIQ:s managementmodell erbjuds redan nu, som ett första steg i samarbetet. Kurstillfällen i höst är 17 september, 10 november och 10 december.
Läs mer här:
https://siq.se/utbildningar/utbildningar-i-siq-managamentmodell/


 

.

Stratvise och Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) har inlett ett nytt samarbete, med ett gemensamt mål att öka kvalitet och konkurrenskraft i svenska organisationer och företag.

.

Det som förenar oss är ett starkt engagemang då det gäller att bidra till ett samhälle där alla organisationer utvecklar ett kundfokuserat, hållbart agerande och tillvaratar människors och verksamheters fulla potential. SIQ:s och Stratvise mål med samverkan är att oberoende parter bidra till ökad kvalitetsmognad i Sverige. Vi kan bättre bidra till detta gemensamt, genom att få fler medlemmar och kunder, genom att medverka till varumärkets spridning och att utbilda, ge råd och stödja i samverkan.

.

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat av regeringen, har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och därmed även stödja internationellt samarbete. SIQ är en stiftelse och ett industriforskningsinstitut utan vinstintresse som grundades 1990. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt deras medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

.

House of Stratvise, är ett managementkonsultnätverk som, sedan år 2010, stödjer kunder i att bli framgångsrika. Våra kunder finns inom såväl privat som offentlig sektor. Vi hjälper till med utveckling av affär, verksamhet, människa och kommunikation, ur ett helhetsperspektiv. De 70-talet medlemsorganisationer i vårt nätverk, har en gemensam syn på struktur, kultur och systematik. Vi har aktiva medlemmar i SIQ sedan vi startade.
För kontakt: Lilian.klasson@stratvise.com