Covid-19 ställer oss inför nya och krävande situationer.  

Vi på Stratvise tänker på dem som drabbas av sjukdomen och på deras nära och kära.


Vi vill samtidigt tänka att en dag tar detta slut. Då tar vi med oss de lärdomar vi nu får och har tagit kliv framåt t ex i digitaliseringen av våra verksamheter.

Dagligen möts Stratvise konsulter och våra kunder i videomöten, som snabbt blivit en normal plats att mötas och arbeta i. Vi flyttar klassrumsutbildningar till nätet och testar möjligheter till engagemang som finns på dagens mötesplattformar. Vi diskuterar mänskliga aspekter och affärsutmaningar.


Självklart ser vi fram emot att åter kunna mötas ”på riktigt”, för inget ersätter fullt ut det fysiska mänskliga mötet.

Fram till dess vill vi finnas tillhands, som en avlastning för dig som hanterar akuta frågor och behöver återhämtning och ett bollplank för dig som vill ge möjlighet till kompetensutveckling, för dem som nu har mindre att göra.