I en tidigare artikel Hur AI skapar exponentiella affärsmodeller visade jag på tre designprinciper i affärsmodellen där AI och algoritmer har en radikal effekt på tillväxten. De flesta företags affärsmodeller är dock linjära, utformade för att öka vinsten eller minska kostnaderna med 5-10 procent. En exponentiell affärsmodell däremot har ambitionen att utveckla värde som är mer än 10X större än dagens värde.


Att ta din affärsmodell från 10 procent till 10X handlar inte bara om skalning. Ofta krävs ett helt nytt sätt att se på ditt företag och den marknad som den tjänar. För att lyckas idag måste du skapa värde genom att utnyttja AI-teknik i minst ett av affärsmodellens byggblock, till exempel värdeerbjudande, kundrelation eller nyckelresurs.


Men minst lika kraftfull utväxling finns i hur du bygger samarbete och relation med dina kunder, medarbetare och partners. Än så länge är våra mänskliga hjärnor trots allt överlägsna de artificiella i intuition, social och kreativ förmåga.


Så hur gör då samarbetsformer och relationsbyggande en affärsmodell till exponentiell? Låt oss ta tre exempel!Kundrelation: Bygg en gemenskap av fans


När du siktar mot en 10X-lösning behöver du samla dina kunder och användare till en familj av fans och sedan samarbeta med dessa fans. Användarstyrd anpassning av grundläggande funktioner, till exempel filter på Instagram, de förstärkta linserna på Snap och egendesignade spellistor på Spotify gör att användare kan skapa något unikt och dela sina skapelser i flera beröringspunkter (kanaler).


Ett ofta upprepat mantra är att kunder är de bästa marknadsförarna. Spotify har omfamnat detta genom att gå längre än många andra. En Spotify-användare som lärt sig musiktjänsten extra bra är inbjuden att bli Rockstar. Han hjälper sedan andra medlemmar i Spotify-familjen med sina spellistor, pratar om musik och sprider kärleken till Spotify. Rockstar-programmet har alltså skapats för att upptäcka fantastiska bidragsgivare. I ett slag erkänner och belönar Spotify sina användares lojalitet och främjar denna lojalitet genom att inkludera dem till att bli en del av Spotify-familjen. Genialt!


Nyckelresurser: Självstyrande team


Att ge anställda självständighet att göra vad de behöver i en stödjande och öppen kultur decentraliserar och påskyndar beslutsfattande, vilket öppnar upp möjligheten för en 10X affärsmodell. Spotify har varit en av de tidiga pionjärerna när det gäller att bygga en kultur av holakrati. Med självständiga utvecklingsteam, kompetensgrupper och en nätverksstruktur lyckas Spotify med konsten att driva agil utveckling i stor skala. Se mer om Spotify Engineering Culture i Henrik Knibergs inspirerande videos.


Ett annat exempel är Marginalen Bank som under senare tid gått ifrån en hierarkisk struktur till en organisation och kultur som bygger på samarbete, självledarskap och självstyrande team med fokus på kundrelationer. Besluten ska fattas så nära kunden som möjligt – där besluten behöver fattas. Stora företag som Microsoft har under lång tid satsat på sociala plattformar för att stödja spontana samarbetsinsatser, bygga nätverk och social funktionalitet i alla sina nya kontorsmiljöer.


Nyckelpartners: Utveckla ovanliga relationer


Många exponentiella affärsmodeller härrör från ovanliga (eller oväntade) partnerskap. Det vill säga olika typer av företag från olika branscher som arbetar tillsammans för att dra nytta av och integrera värde.


Vem hade till exempel väntat sig att Ica skulle bli Sveriges största leverantör av hälsorådgivning! Genom samgåendet med Min Doktors verksamhet och Minutklinikerna som finns i anslutning till flera Apotek Hjärtat kan patienter få hjälp både via nätet och på mindre kliniker som bemannas av sjuksköterskor. Min Doktor gör nu en snabb expansion av antalet kliniker, som primärt kommer att ligga i anslutning till ICA-butiker.


Den här designprincipen är kanske den mest kraftfulla. Fråga dig själv om du behöver äga alla resurser i ditt företag. Det gäller alla kapitalintensiva tillgångar, inklusive utrustning, talang eller innovativa nya idéer. Vi tenderar att tro att vi måste bygga internt och fokusera på att identifiera och skala interna idéer istället för att investera tid att söka ut partners eller hitta resurser externt. Vilka ovanliga relationer kan du bygga i år?


Tänk stort – starta nu!


Att radikalt förändra din affärsmodell drivs bäst av teknik och talang i kombination. Teknik är en möjliggörande kraft – den gör att du kan ta saker som en gång var en bristvara till att nu finnas i överflöd. Det gäller också för talanger. Om du kan hitta sätt att tända dina kunder, medarbetare och partners, för att arbeta med de mest utmanande delarna i din affärstransformation, kan du låsa upp en 10X potential.


Författare: Robert Elm