2. Känner medarbetarna att förslag till förändringar välkomnas i er organisation?


Förändringsprocessens första steg handlade om att ha en bra struktur för att fånga upp förändringsidéer från medarbetarna. Men hur är det med kulturen? Fundera på hur man bemöts i er organisation om man ifrågasätter ert sätt att jobba och kommer med tankar om att saker och ting kanske borde göras på ett helt annat sätt. Tycker kollegorna att det är spännande när jag kommer med nya förslag? Blir chefen glad och lyfter fram mig som ett gott exempel? Eller är jag en jobbig typ som ökar stressnivån i fikarummet bara folk ser mig? ”Nej, inte ännu fler idéer, vi orkar inte…”


Det finns en skämtteckning – du har säkert sett den – med två stenåldersmän som är så strängt upptagna av att släpa på sin vagn med fyrkantiga hjul, att de inte har tid att lyssna på grannen som föreslår att de ska byta till runda. Det förhållningssättet har inte bara dödat många bra idéer både före och efter stenåldern, det gör också att folk slutar komma med förslag överhuvudtaget.


Alla idéer är ju inte bra idéer. Men det finns en enorm kraft i era medarbetares erfarenhet och egna spaningar, och de ser ofta vad som händer i omvärlden långt innan ledningen gör det. Ta vara på den kraften genom att uppmuntra en intern kultur som välkomnar förändringsimpulser.
Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ