18. Har medarbetarna börjat agera i linje med förändringen?


En förändring slår sällan igenom med buller och bång. Troligare är att vissa medarbetare, eller grupper av medarbetare, börjar med att ta några trevande steg framåt i den nya riktningen. Ju större och mer omvälvande förändring desto mer ovana och osäkra kommer dessa första steg att kännas. Gör vi rätt nu? Var det så här ni menade? Är det så här det ska gå till framöver?


De som tar de här första stegen, även om det bara är små myrsteg, behöver få bekräftelse på att de är på rätt spår. Och inte bara de. De medarbetare som inte är lika snabba ur startblocken blir mer benägna att komma igång om de får se, höra och läsa om hur deras kollegor har börjat gå i den nya riktningen.


Beröm därför pionjärerna både på tu man hand och offentligt i organisationen. Lyft fram dem som goda exempel, och hjälp övriga medarbetare att se hur de konkreta saker som görs kopplar an till förändringsmålen.


Bra hjälpmedel i det här steget är tydliga tidplaner och andra verktyg som visar hur förändringen rör sig framåt. Ett digitalt mätglas på intranätet kanske, som fylls på vartefter allt fler delar av organisationen börjar XX? Eller en burk i fikarummet där alla som XX:ade i går lägger en knapp? Fundera på hur just er förändring kan symboliseras.
Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ