17. Vet varje medarbetare vad förändringen innebär för honom eller henne personligen?

Om det är något enskilt steg som verkligen avgör hur lyckad en förändringsprocess blir så är det detta: att varje medarbetare får chansen att bearbeta förändringen och förstå hur den påverkar hans eller hennes dagliga arbete.


Innan det sker kommer medarbetarna i bästa fall att lyssna artigt på det som kommuniceras till dem, och kanske ställa en och annan fråga, men de kommer fortfarande inte att ha gjort förändringen till sin.


En ledningsgrupp kan fungera som startmotorn i en förändring, men de kan aldrig driva igenom den helt på egen hand. Det krävs att medarbetarna – alla berörda medarbetare – tar över stafettpinnen och börjar agera. Och tricket för att förlösa den kraften och få den stora motorn att börja snurra stavas d-i-a-l-o-g. Det är när människor pratar med varandra som förändringen går från något abstrakt som ledningen håller på med, till praktisk vardag där jag har viktiga insikter och idéer om hur detta ska bli verklighet.


Det här steget kan ta tid, och det måste få ta tid. Ofta har ledningen själva ägnat lång tid åt att bearbeta förändringen, och tycker att vid det här laget måste det väl ändå vara färdigdiskuterat. Men det är det inte, och det är de som förstår det som lyckas bäst som förändringsledare.
Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ