14. Tycker medarbetarna det är nödvändigt att förändra verksamheten?

Äntligen är planerandet över och det är dags för er förändring att möta medarbetarna. Och en grundförutsättning för att förändringsbudskapet ska landa väl är förstås att mottagarna alls är beredda att lyssna på det.


Börja med att förklara vad som gjort att förändringen blivit aktuell överhuvudtaget. Marknadens krav? Ändrade EU-regler? Internt missnöje? Ökat konkurrenstryck? Beskriv de skeenden som ligger bakom förändringen och vilka slutsatser ledningsgruppen har dragit av dessa. Bra avsändare i det här steget är faktainriktade personer med hög trovärdighet i organisationen, som kan klargöra sammanhang och visa på mönster.


Ge också rejält med utrymme för medarbetarna att ställa frågor kring varför förändringen är nödvändig. Processens fjärde steg handlade om att förbereda cheferna på just den typen av frågor, och det har ni nytta av nu när flera personer kan svara på frågorna och förklara varför verksamheten behöver förändras.


Har du över-ivriga personer omkring dig som tycker att det här steget tar för lång tid? Berätta då för dem att en blixt från klar himmel ofta skrämmer och väcker motstånd, och att det därför underlättar den fortsatta processen om medarbetarna får möjlighet att förstå bakgrunden till förändringen.
Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ