12. Går det att göra enkla prototyper av era handlingsalternativ och testa dem i mindre skala?

Det elfte steget handlade om att tänka igenom olika alternativa sätt att nå fram till ert förändringsmål, och att testa de olika spåren innan ni tar beslut. Ju större organisationen är desto mer omfattande kommer ert förändringsarbete att bli, och desto viktigare blir det att verkligen göra detta steg ordentligt.


Kanske kan ni låta ett affärsområde, dotterbolag eller liknande bli förändringspilot och agera försökskaniner? Då kan allt från utbildning av chefer till upplägg av workshops och utformning av grafiskt material prövas i praktiken, och ni får värdefull återkoppling innan förändringsprocessen sedan ska rullas ut i hela verksamheten.


Varning dock för fenomenet falsk delaktighet! Troligen kommer många medarbetare i den utvalda pilotgruppen uppskatta möjligheten att få vara med och påverka hur den kommande förändringsprocessen ska bedrivas, och de kommer att känna sig rejält lurade om ni ber om deras synpunkter på sådant som egentligen redan är beslutat. Fråga bara medarbetarna om sådant som ni faktiskt är beredda att ändra på.Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ