1. Har ni ett strukturerat sätt att fånga upp impulser till förändring från era viktigaste intressentgrupper?

Första steget i att driva förändring på ett strukturerat vis är att systematisera arbetet med att fånga upp förändringsidéer. Många är duktiga på klassisk omvärldsbevakning, där man prenumererar på nyheter om sina konkurrenter och läser branschens årliga trendanalys. Det är inget fel på dessa insatser, båda de här exemplen är bra sätt att fånga upp en viss typ av förändringsimpulser. Men tyvärr är det ett alltför snävt perspektiv på varifrån de viktigaste idéerna kan komma.


Tänk ett varv till utifrån vilka grupper av människor som är relevanta i och kring er verksamhet. Hur får ni in synpunkter och ändringsförslag från era kunder (eller brukare/avnämare/medlemmar…)? Från kundernas kunder? Från era egna medarbetare? Från medarbetarnas nätverk? Visst kan många bra idéer till förändring komma långt bort ifrån, men troligen finns det väldigt mycket att hämta i er närmaste omgivning.


När idéerna och synpunkterna har fångats in behöver ni också en systematik för att sammanställa dem. Alla idéer är inte bra idéer, så hitta ert sätt att bedöma relevansen i förslagen och kanalisera dem till ledningsgruppen för beslut.Kontakt

House of Stratvise AB
Box 135
111 73 Stockholm

 

Org.nr 556837-9076

 

info@stratvise.se

08 522 255 65

LEVERANTÖRSFAKTURAADRESS
Medlem i Sveriges Managementkonsulter
Medlem i SIQ